Các game trên trang web được tải miễn phí và cài đặt miễn phí.
Billing Interval:
Tuy nhiên để có thể có thể chơi lên cấp độ cao hơn, thứ hạng cao trong game như trang bị đồ xịn hơn, nhiều bảo vật hơn, nhân vật có nhiều ưu thế hơn thì người dùng sẽ phải nạp tiền vào game để mua đồ. Quá trình nạp tiền này là trong lúc chơi game và khi khách hàng có nhu cầu mua đồ.
Identification of subscription service:
Đồ có thể được mua qua sms hoặc nạp vào thông qua thẻ cào. SMS thì mỗi lần nạp tiền gồm các mệnh giá như sau :
  • - Tin 6011: 500 đ
  • - Tin 6111: 1.000 đ
  • - Tin 6211: 2.000 đ
  • - Tin 6311: 3.000 đ
  • - Tin 6411: 4.000 đ
  • - Tin 6511: 5.000 đ
  • - Tin 6611: 10.000 đ
  • - Tin 6711: 15.000 đ
Thẻ cào thì có rất nhiều mệnh giá, 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 500.000 VND . Tùy vào mức độ khách hàng muốn nạp
Pricing:
Khi nạp tiền vào game, tiền này sẽ được chuyển thành đơn vị tiền tệ trong game và khách hàng phải dùng tiền tệ ở trong game để mua đồ. Giá tiền cho từng độ vật sẽ rất khác nhau tùy thuộc vào đặc tính mà đồ vật đó mang lại.